Subclass 457 – Lao Động Có Tay Nghề (Tạm trú)

Visa này cho phép người lao động có kỹ năng nghề tốt sang làm việc cho một doanh nghiệp tại Úc với thời hạn tối đa tới 4 năm.

Để xin visa này, bận cần được một doanh nghiệp (đã được cấp tư cách bảo lãnh) chỉ định sang Úc làm việc. Doanh nghiệp có thể bảo lãnh cho lao động sang làm việc theo diện visa này nếu không tuyển dụng được công dân Úc hoặc thường trú nhân để làm các công việc yêu cầu kỹ năng.

Điều kiện: 

 • Được chỉ định làm việc tại một vị trí nằm trong danh sách nghề SOL.
 • Đáp ứng yêu cầu về kỹ năng đối với vị trí được chỉ định.
 • Đáp ứng các quy định về đăng ký và chứng chỉ hành nghề.
 • Có khả năng nói tiếng Anh phục vụ tốt cho công việc. Chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.0 cho mỗi kỹ năng hoặc đã học bằng Tiếng Anh tối thiểu 5 năm từ bậc Trung học phổ thông hoặc Cao đẳng/Đại học trở lên tại Úc. Không cần chứng minh trình độ Tiếng Anh nếu quý vị được bảo lãnh làm việc tại vị trí có mức lương cơ bản AUD 96,400 /năm
 • Đã được doanh nghiệp đã được phê duyệt chỉ định.
 • Đối tượng: Dành cho những người có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc những người sắp tốt nghiệp đại học.

Subclass 186 – Doanh Nghiệp Bảo Lãnh

Là visa dành cho những ứng viên dưới 50 tuổi, được chỉ định để làm việc toàn thời gian tại Úc với vị trí công việc nằm trong danh sách nghề CSOL. Visa 186 là một phần của chương trình visa thường trú Chủ doanh nghiệp bảo lãnh. Visa diện 186 là visa thường trú, gồm 3 chương trình:

 • Chương trình Định cư tạm trú chuyển tiếp – dành cho những người đã được cấp visa 457, đã làm việc đủ 2 năm tại vị trí được chỉ định và mong muốn tiếp tục làm việc lâu dài tại vị trí đó.
 • Chương trình Nhập cư trực tiếp – dành cho người lao động có tay nghề được doanh nghiệp Úc chỉ định xin PR trực tiếp
 • Chương trình Nhập cư thỏa thuận – dành cho người lao động được bảo lãnh bởi doanh nghiệp Úc qua hợp đồng làm việc
Điều kiện:
 • Đã được đề cử bởi một chủ sử dụng lao động Úc và được phê duyệt
 • Độ tuổi: dưới 50 tuổi
 • Cung cấp bản đánh giá các kỹ năng vượt trội ở vị trí được đề cử của đương đơn
 • Cung cấp bằng chứng kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực có liên quan
 • Trình độ Tiếng Anh:
  • có năng lực tiếng Anh (IELTS 6 cho mỗi kỹ năng) đối với diện Nhập cảnh trực tiếp
  • tiếng Anh chuyên ngành (IELTS 5 cho mỗi kỹ năng) đối với diện thị thực 457
  • đối với diện Thỏa thuận, yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh phụ thuộc vào những điều qui định trong thỏa thuận cá nhân.

Subclass 187 – Nhập Cư Chỉ Định Tại Vùng Thưa Dân Cư

Là diện visa thường trú dành cho người lao động có tay nghề mong muốn làm việc tại các vùng thưa dân cư của Úc. Ứng viên chỉ được nộp đơn xin visa 187 trong trường hợp vị trí công việc ứng viên được chỉ định nằm ở vùng thưa dân cư của Úc. Doanh nghiệp bảo lãnh cũng cần phải có hoạt động kinh doanh trực tiếp và thường xuyên tại đây. Các vùng thưa dân cư là các vùng nằm ngoài các thành phố lớn sau: Brisbane, Gold Coast, Sydney, Newcastle, Wollongong và Melbourne.

Visa này cho phép nộp đơn theo 3 chương trình:

 • Chương trình Định cư tạm trú (TR) chuyển tiếp Dành cho những người đã được cấp visa 457 – Diện lao động có tay nghề (tạm trú) đã làm việc đủ 2 năm cho một doanh nghiệp tại vị trí chỉ định và được doanh nghiệp đó bảo lãnh để tiếp tục làm việc tại vị trí đó trong dài hạn.
 • Chương trình Nhập cư trực tiếp dành cho những cá nhân – Dành cho những người chưa từng hoặc mới chỉ làm việc một thời gian ngắn tại Úc hoặc đã được cấp visa Lao động có tay nghề 457 (Tạm trú) nhưng không đủ điều kiện để xin PR diện Định cư tạm trú chuyển tiếp trên.
 • Chương trình Nhập cư thoả thuận  Dành cho những cá nhân được bảo lãnh bởi một doanh nghiệp sang làm việc tại Úc thông qua Hợp đồng lao động thoả thuận.

Điều kiện:

 • Được chỉ định làm việc bởi một doanh nghiệp có đủ tư cách bảo lãnh ở các vùng thưa dân cư tại Úc (regional Australia) trong vòng 6 tháng trước khi nộp đơn. Các vùng thưa dân cư là các vùng nằm ngoài: Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong và Melbourne.
 • Dưới 50 tuổi
 • Được sát hạch, đánh giá là có đầy đủ các kỹ năng phù hợp với công việc được chỉ định. Ứng viên cần có các chứng chỉ/đăng ký hành nghề hoặc thẻ hội viên chuyên nghiệp trong trường hợp được yêu cầu hoặc ứng viên sẽ được đánh giá, sát hạch bởi một cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 • Trình độ Tiếng Anh:
  • IELTS 5.0 (mỗi kỹ năng tối thiểu 5.0) cho diện Định cư (Tạm trú) chuyển tiếp
  • IELTS 6.0 (mỗi kỹ năng tối thiểu 6.0) cho diện Nhập cư trực tiếp
  • đối với diện Thỏa thuận, chỉ cần đáp ứng được năng lực Tiếng Anh được nêu trong hợp đồng

Subclass 417 – Làm Việc Trong Kỳ Nghỉ

Là visa tạm trú dành cho những người trẻ tuổi muốn du ngoạn kết hợp làm việc tại Úc trong thời gian lên tới 1 năm. Visa này được ra đời nhằm mục đích khuyến khích giao lưu văn hoá và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Úc và nhóm các nước ưu tiên nhận loại visa này.

 • Xin lần đầu – Quý vị cần ở ngoài lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa lần đầu và khi kết quả visa được thông báo.
 • Xin lần hai – Nếu quý vị nộp đơn xin visa tại lãnh thổ Úc, quý vị cần ở tại lãnh thổ Úc khi visa được cấp. Nếu quý vị nộp đơn xin visa ngoài lãnh thổ Úc, quý vị cần ở ngoài lãnh thổ Úc khi visa được cấp.

Điều kiện:

 • ít nhất 18 tuổi nhưng dưới 31 tuổi
 • không có con nhỏ sang Úc cùng
 • có hộ chiếu của một trong những nước sau: Belgium, Canada, Republic of Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, Republic of Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Malta, Netherlands, Norway, Sweden, Taiwan or United Kingdom.