Subclass 600 – Khách du lịch

Là loại visa dành cho những người muốn đi Úc du lịch, thăm gia đình, bạn bè.

  • visa vào Úc 1 lần hoặc nhiều lần
  • mỗi lần có thể ở lại Úc từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo mục đích của chuyến đi
  • lệ phí từ AUD $135 đến AUD $340 tùy trường hợp

Subclass 601 – Electronic Travel Authority

Là loại visa dành cho những người muốn đi Úc du lịch hoặc đi công tác.

  • visa vào Úc nhiều lần trong vòng một năm
  • mỗi lần có thể ở lại Úc tới 3 tháng, tùy theo mục đích của chuyến đi
  • được phép học tại Úc trong vòng 3 tháng tùy trường hợp
  • nếu được đăng kí hồ sơ online, lệ phí là AUD $20 ngoài Úc
  • phải cầm một trong những hộ chiếu sau: Andorra, Austria, Belgium, Brunei, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Monaco, Norway, Portugal, Republic of San Marino, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, The Netherlands, United Kingdom, UK, USA and Vatican City.

Subclass 651 – eVisitor

Là loại visa miễn thị, dành cho một số người đi Úc du lịch hoặc công tác. Đương đơn có thể được cấp visa vào Úc nhiều lần trong vòng 1 năm và mỗi lần có thể ở lại Úc 3 tháng, tùy theo mục đích của chuyến đi.

Phải có hộ chiếu của một trong những nước sau: Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Republic of San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and Vatican City.