Subclass 500 – Visa Học Sinh (áp dụng từ 1/7/2016)

Visa này dành cho những bạn muốn đến Úc du học. Nhận được visa này bạn:

 • Có thể học toàn thời tại một trường tại Úc .
 • Người thân đủ điều kiện có thể đi cùng bạn đến Úc .
 • Bạn và người nhà của bạn có thể đi làm tối đa 40 giờ trong hai tuần khi đang đi học và không giới hạn khi đang được nghỉ
 • Bạn thường có thể ở lại Úc cho đến khi khóa học của bạn kết thúc.

Yêu cầu:

 • Đăng kí và được nhận vào học trong một khóa học toàn thời tại một trường học ở Úc.
 • IELTS tối thiểu 5.5 nếu không :
  • IELTS 5.0 kết hợp với 10 tuần học ELICOS
  • IELTS 4.5 kết hợp với 20 tuần học ELICOS
 • Cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính và bảo hiểm y tế đầy đủ

Subclass 570 – ELICOS độc lập

Dành cho học sinh đăng ký tham gia theo học khóa ELICOS (khóa học Anh Ngữ cấp tốc). Những khóa học này thường được tổ chức ngắn hạn và bao gồm hai trường hợp:

 • Các khóa học để lấy chứng chỉ tiếng Anh ở mức độ cao I, II, III, IV.
 • Các khóa học không cấp chứng chỉ. Thông thường các khóa học này được tổ chức với mục đích giao lưu, tìm hiểu, khám phá văn hóa nước Úc là chủ yếu.

Nếu các khóa học ELICOS chỉ là tiền đề (điều kiện bắt buộc) để tham gia vào một khóa học ở trình độ cao hơn, bạn phải xin visa du học ở mục đã quy định phù hợp với khóa học chính. Trong trường hợp tham gia nhiều khóa học một lúc, visa được chấp nhận với khóa học có trình độ cao nhất trong nhiều khóa học đó.

Để xin visa 570 tại Úc, bạn phải được nhận vào học toàn thời gian ở một cơ sở giáo dục nào đó (tại Úc). Đó có thể là trường cao đẳng, đại học, dạy nghề…

Subclass 571 – Giáo Dục Phổ Thông

Dành cho học sinh theo học trình độ Phổ Thông như Tiểu Học, Trung Học và chương trình trao đổi học sinh Trung học Phổ thông. Khóa học ở đây phải là khóa học chính, toàn thời gian với chương trình đào tạo như đào tạo học sinh bản xứ của Úc.

Quyền lời: 

 • được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong khi khóa học đang diễn ra (trên 15 tuổi)
 • được phép làm thêm không giới hạn trong các dịp nghỉ lễ và các khoảng nghỉ giữa kỳ (trên 15 tuổi)
 • đem theo người thân sang cùng với thời gian tối đa 3 tháng

Điều kiện:

 • Được nhận vào học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục nào đó tại Úc
 • Thỏa mãn điều kiện về tài chính và chứng minh được điều đó
 • Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe và một số điều kiện khác.

Subclass 572 – Đào Tạo và Dạy Nghề

Dành cho học sinh muốn học nghề bao gồm:

 • Giấy chứng nhận loại 1, 2, 3 và 4 (Certificate I, II, III và IV)
 • Bằng tốt nghiệp (Diploma).
 • Bằng tốt nghiệp nâng cao (Advanced diploma).
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề (Vocational graduate certificate)
 • Bằng chứng nhận tốt nghiệp nghề (Vocational graduate diploma)

Quyền lợi: 

 • được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong khi khóa học đang diễn ra
 • được phép làm thêm không giới hạn trong các dịp nghỉ lễ và các khoảng nghỉ giữa kỳ
 • đem theo người thân sang cùng với thời gian tối đa 3 tháng

Điều kiện:

 • Được nhận vào học toàn thời
 • Phải qua Đánh giá Thị thực tạm thời (GTE) trước khi xin visa
 • Thỏa mãn điều kiện về lý lịch và sức khỏe
 • Thỏa mãn điều kiện và chứng minh về tài chính
 • Thỏa mãn điều kiện Tiếng Anh
  • IELTS trên 5.5 hoặc
  • IELTS trên 4.5 và được chấp thuận theo học khóa ELICOS (tối đa 30 tuần) trước khi bắt đầu khóa học chính thức.

Subclass 573 – Đại Học

Dành cho học sinh muốn học Đại học bao gồm các văn bằng:

 • Cử Nhân
 • Cử Nhân liên tiếp
 • Chứng chỉ sau Đại Học
 • Văn bằng sau Đại Học

Quyền lợi: 

 • được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong khi khóa học đang diễn ra
 • được phép làm thêm không giới hạn trong các dịp nghỉ lễ và các khoảng nghỉ giữa kỳ
 • đem theo người thân sang cùng với thời gian tối đa 3 tháng

Điều kiện:

 • Được nhận vào học toàn thời trong các cơ sở giáo dục nằm trong danh sách Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
 • Phải qua Đánh giá Thị thực tạm thời (GTE) trước khi xin visa
 • Thỏa mãn điều kiện về lý lịch và sức khỏe
 • Thỏa mãn điều kiện và chứng minh về tài chính
 • Thỏa mãn điều kiện Tiếng Anh

Subclass 574 – Nghiên cứu sau Đại Học

Dành cho học sinh muốn học nâng cao học vấn hơn, bao gồm các văn bằng Thạc Sĩ  và Tiến Sĩ.

Quyền lợi: 

 • được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong khi khóa học đang diễn ra
 • được phép làm thêm không giới hạn trong các dịp nghỉ lễ và các khoảng nghỉ giữa kỳ
 • đem theo người thân sang cùng với thời gian tối đa 3 tháng

Điều kiện:

 • Được nhận vào học toàn thời trong các cơ sở giáo dục nằm trong danh sách Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
 • Phải qua Đánh giá Thị thực tạm thời (GTE) trước khi xin visa
 • Thỏa mãn điều kiện về lý lịch và sức khỏe
 • Thỏa mãn điều kiện và chứng minh về tài chính
 • Thỏa mãn điều kiện Tiếng Anh

Subclass 575 – Khóa học không Văn bằng

Dành cho học sinh muốn học các khóa học cơ bản, các khóa học chuyển tiếp, dự bị và các khóa học không có bằng cấp và chứng chỉ.

Quyền lợi: 

 • được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong khi khóa học đang diễn ra
 • được phép làm thêm không giới hạn trong các dịp nghỉ lễ và các khoảng nghỉ giữa kỳ
 • đem theo người thân sang cùng với thời gian tối đa 3 tháng

Điều kiện:

 • Được nhận vào học toàn thời trong các cơ sở giáo dục nằm trong danh sách Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
 • Phải qua Đánh giá Thị thực tạm thời (GTE) trước khi xin visa
 • Thỏa mãn điều kiện về lý lịch và sức khỏe
 • Thỏa mãn điều kiện và chứng minh về tài chính
 • Thỏa mãn điều kiện Tiếng Anh
  • IELTS trên 5.5
  • IELTS trên 4.5 và được chấp thuận theo học khóa ELICOS (tối đa 30 tuần) trước khi bắt đầu khóa học chính thức.