Subclass 485 – Du Học Sinh Mới Tốt Nghiệp (Tạm trú)

Dành cho các sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học của họ tại Úc. Visa cho phép ứng viên sống, học tập và làm việc ở Úc tạm thời. Visa này gồm có hai loại:

 • Diện Việc làm tốt nghiệp (Graduate Work stream) – dành cho các sinh viên quốc tế có bằng cấp hợp lệ và tốt nghiệp với kỹ năng và bằng cấp liên quan tới một ngành nghề nằm trong Skilled Occupation List (SOL). Diện Visa này có hiệu lực trong 18 tháng kể từ ngày cấp.
 • Diện Việc làm nghiên cứu (Post Study Work stream) – dành cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc đại học trở lên ở bất kể ngành học nào tại một tổ chức giáo dục Úc. Diện visa này chỉ dành cho các ứng viên đã nộp đơn xin, hoặc được cấp visa sinh viên lần đầu tới Úc vào hoặc sau ngày 5/11/2011 và đã được cấp cho sinh viên. Visa này có thể có thời hạn lên tới 4 năm, tùy thuộc vào bằng cấp của ứng viên.

Điều kiện:

 • dưới 50 tuối
 • đang ở Úc
 • giữ một thị thực hợp lệ
 • đáp ứng yêu cầu 2 năm học tại Úc
 • đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh
 • gần đây đã tôt nghiệp với bằng cấp, chứng chỉ hoặc kỹ năng nằm trong danh sách Skilled Occupation List (SOL)

Subclass 189 – Tay Nghề Độc Lâp (Thường trú)

Là visa thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao muốn sang Úc sinh sống và làm việc theo phương pháp tính điểm (Points test), và những đối tượng này không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được Chính quyền Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ chỉ định.

Điều kiện:

Subclass 190 – Tay Nghề Có Bảo Lãnh (Thường trú)

Là visa thường trú, dành cho những người lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo phương pháp tính điểm points test và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc.

Điều kiện:

Subclass 489 – Tay Nghề Vùng Miền Có Bảo Lãnh (Tạm trú)

Là visa tạm trú, dành cho những người lao động có kỹ năng được sinh sống và làm việc ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm. Sau khi sống tối thiểu 2 năm và làm việc tối thiểu 1 năm ở các khu vực này, có thể nộp đơn xin cấp visa thường trú (visa 887)

Điều kiện:

 • được để cử một nghành nghề nằm trong Skilled Occupation List (SOL)
 • có bản đánh giá kĩ năng phù hợp cho ngành nghề đó
 • dưới 50 tuổi
 • đạt được điểm số quy định trong thư mời dựa trên các yếu tố trong bài kiểm tra
 • có đủ khả năng Tiếng Anh.
 • được đề cử bởi một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ cơ quan chính phủ Úc hoặc người thân sống trong khu vực vùng miền

Subclass 887 – Tay Nghề Vùng Miền (thường trú)

Là visa dành cho các đương đơn đang có visa tạm thời (như 495, 496, 475, 487) tại Úc và muốn nộp đơn xin thường trú.

 • đang ở Úc
 • có một trong những visa tạm thời như 495, 496, 475, 487 hoặc
 • Bridging visa A hoặc Bridging visa B sau khi đăng kí visa subclass 495, 487 hoặc 489 visa
 • đã sống trong một khu vực trong khu vực quy định của Úc ít nhất là hai năm
 • đã làm việc toàn thời gian trong một khu vực trong khu vực quy ít nhất một năm
 • đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tính cách.