Visa Doanh Nhân

Subclass 188 – Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Tạm trú)

Loại visa Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Dạng thị thực này có 3 loại chính:

 • Diện đổi mới kinh doanh – sở hữu một doanh nghiệp ở Úc tối thiểu 2 nằm và đáp ứng các yêu cầu về visa diện 888 để xin thường trú
 • Diện nhà đầu tư – đã đầu tư tại Úc trong 4 năm và lưu trú ở Úc tối thiểu 2 năm để xin thường trú
 • Diện nhà đầu tư trọng yếu – đã đầu tư hợp pháp liên tục trong tối thiếu 4 năm và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tình trạng lưu trú để xin thường trú ở lại

Để tham gia bất kỳ trường hợp nào trong 3 trường hợp trên, đương đơn bắt buộc phải có bảo lãnh từ phía chính phủ và phải được ký bởi Bộ trưởng.

Nhận được visa tạm trú 188 là bước đầu tiên để đương đơn xin cấp Visa thường trú 888 diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

Riêng với trường hợp đổi mới doanh nghiệp và đầu tư, đương đơn cần phải đạt được tối thiều 65 điểm trong hệ thống thang điểm đánh giá. Đây cũng chính là cải cách then chốt trong chương trình này. Theo thang điểm này, điểm sẽ được tính căn cứ vào nhiều yếu tố như nguồn nhân lực, ý tưởng kinh doanh sáng tạo cùng với các phương pháp khách quan khác để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Thang điểm này là cơ sở để tuyển chọn ra những doanh nhân có ý tưởng kinh doanh sáng tạo – những người sẽ cống hiến tài năng của mình để làm phong phú thêm cho các lĩnh vực kinh doanh của Úc hiện nay.

Theo thang điểm đánh giá này, các đương đơn có những đóng góp chung cũng như có ý tưởng sáng tạo đặc biệt sẽ được đánh giá cao. Chương trình mới này cũng sẽ đưa ra những điều khoản linh động hơn để khuyến khích các doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo cũng như giúp các doanh nhân được trở thành thường trú nhân của Úc.

 

 

Source: http://ditru.com.vn/

Subclass 888 – Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Thường trú)

Là giai đoạn thứ hai sau visa Subclass 188 – Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Tạm trú). Đây là loại visa thường trú và cho phép bạn tiếp tục:

 • Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc (Diện Đổi mới kinh doanh)
 • Các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc (Diện Nhà đầu tư và Nhà đầu tư trọng yếu)

Subclass 132 – Doanh Nhân Tài Năng

Là loại visa thường trú, dành cho các doanh nhân tài năng là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc và được bảo lãnh bởi chính quyền tiểu bang.

Điều kiện:

 • Dưới 55 tuổi
 • Có thư mời của bộ Di Trú
 • Là một doanh nghiệp thành công và được bảo lãnh bởi một tiểu bang của Úc
 • Tổng tài sản cá nhân và trong doanh nghiệp đạt tối thiểu 1.500.000 AUD
 • Hai trong bốn năm trước ngày nộp đơn, vốn sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000 AUD, doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3.000.000 AUD
 • Cổ phần nắm giữ trong doanh nghiệp tương đương 51% (nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD), 30% (nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD) hoặc 10% (nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán).
 • Cung cấp tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc của Úc trong 2 năm liên tiếp trước khi nộp hồ sơ
 • Cam kết kinh doạnh thực sự ở Úc
 • Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe, …