Visa Doanh Nhân mới, thêm điểm cho sinh viên tốt nghiệp STEM và ICT sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay

Migration, News, Visa

Visa Doanh Nhân mới, thêm điểm cho sinh viên tốt nghiệp STEM và ICT sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay

australia-permanent-visa-passport-with-world-map

Visa Doanh Nhân mới (Entrepreneur Visa) sẽ đươc giới thiệu vào tháng 11 năm nay và chương trình ưu đãi chuyển tiếp lên thường trú nhân cho các sinh viên tốt nghiệp cao học chương trình nghiên cứu nhóm ngành STEM sẽ được thực hiện vào tháng 12.

Chính phủ Úc có kế hoạch tăng cường hệ thống thị hiện tại thông qua:

  • Visa Doanh Nhân mới (Entrepreneur Visa) cho các doanh nhân với những ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ tài chính.
  • Chương trình thường trú cho sinh viên tốt nghiệp nghiên cứu sau đại học với STEM và trình độ công nghệ thông tin sẽ được tăng cường.
  • Bằng cấp tiến sĩ và thạc sĩ theo trình độ nghiên cứu trong STEM và công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan sẽ được cộng thêm điểm thông qua Chương trình Kiểm tra Tính điểm Kỹ năng Di dân (Points Tested Skilled Migration programme) để hướng tới và giúp họ trên con đường xin thường trú.

 

VISA DOANH NHÂN MỚI (ENTREPRENEUR VISA):

Theo Nghị trình Khoa học và Sáng tạo Quốc gia (NISA), visa Doanh nhân mới này với con đường dẫn đến thường trú được thiết lập cho các doanh nhân với những ý tưởng sáng tạo và sẽ được hỗ trợ tài chính từ một bên thứ ba, nhằm phát triển nền kinh doanh ở Úc.

 

By: Mosiqi Acharya & Trinh Nguyễn
Source: innovation.gov.au & sbs.com.au

13 Sep0 Comments
No Comments

Post A Comment
[bws_google_captcha]