Típ Khai Thuế!

Tips

Típ Khai Thuế!

taxtime

Đã đến mùa khai thuế rồi, để cho việc khai thuế của bạn dễ dàng hơn Money Smart ASIC có đưa ra một số típ bổ ích bạn không nên bỏ qua:

Thu thập đầy đủ giấy tờ và hóa đơn

Trước khi bạn nộp khai thuế, bạn nên chắc chắn rằng mình có đầy đủ những giấy tờ và thông tin cần thiết để đảm bảo rằng việc khai trừ thuế là chính xác.

Tiền thu nhập

 • Payment summaries – Đây là tổng tiền thu nhập mà bạn nhận được từ việc đi làm, tiền nộp vào quỹ lương hưu, những khoản tiền nhận được từ Centrelink hay Bộ cựu chiến binh Úc.
 • Bank statements – Báo cáo tài khoản ngân hàng, trong đó có chi tiết về lãi suất bạn nhận được từ tiền gửi ngân hàng nếu có.
 • Foreign income details – Những chi tiết liên quan đến các khoản thu nhập từ nước ngoài nếu có.

Tiền chi phí

 • Private health insurance policy statement – Báo cáo từ dịch vụ y tế tư nhân nếu có, đây là giấy tờ cần thiết để hoàn thiện mục liên quan đến khoản chi bảo hiểm y tế trong tờ khai thuế
 • Donation receipts – Hóa đơn quyên góp từ thiện từ bất cứ chương trình từ thiện
 • Educational records and receipts – Các hóa đơn liên quan đến chi phí học tập, tuy nhiên không phải chi phí nào cũng có thể khai để hoàn thuế. Bạn hãy vào trang ATO self-education expenses để biết thêm chi tiết
 • Work related expenses – Bạn có thể sẽ claim lại đđược thuế liên quan đến các chi phí đi làm, nhưng có một số chi phí sẽ không claim lại được. Bạn hãy xem claim your deductions để biết thêm thông tin chi tiết.

Xin trừ thuế     

Bạn có thể sẽ claim lại được một số chi phi liên quan đến việc làm của mình. Những chi phí này bắt buộc phải:

 • Real – bạn phải thực sự là người bỏ tiền ra cho chi phí này
 • Relevant – các chi phí phải liên quan đến công việc của bạn
 • Recorded – bạn phải lưa lại các hóa đơn để chứng minh những khoản bạn đã chi phí

Bạn hãy vào trang web của ATO để biết thêm thông tin chi tiết về  claiming work-related expenses.

Làm cách nào để khai thuế? 

Có hai cách để bạn khai thuế:

 • Online bằng cách dùng myTax – cách này rất nhanh, đơn giản và bảo mật. hãy vào trang web của ATO để biết thêm thông tin chi tiết về  cách khai thuế online.
 • Công ty kế toán – nếu bạn gặp khó khăn với việc khai thuế, bạn có thể tìm đến các công ty kế toán. Bạn có thể kiểm tra những văn phòng kế toán đã được đăng kí trên online tax and BAS agent register.

Hạn chót

Hạn chót để bạn nộp khai thuế là ngày 31 tháng 10 năm 2016. Nếu bạn có quyết định tìm đến văn phòng kế toán thì bạn có thể nộp khai thuế muộn hơn nhưng bạn sẽ phải liên lạc văn phòng kế toán trước ngày 31 tháng 10.

Các bạn nhớ hãy chuẩn bị giấy tờ cẩn thận khi nộp khai thuế để tránh những trường hợp không đáng xẩy ra nhé!

 

Source: ASIC’s Money Smart 

12 Jul0 Comments
No Comments

Post A Comment
[bws_google_captcha]