Dịch vụ hỗ trợ

Chính phủ Úc có các dịch vụ để giúp đỡ bạn nếu bạn mới đáp chân tới đến Úc để sinh sống. Thời gian chờ đợi và những điều kiện khác có thể được áp dụng. Họ có thể giúp đỡ bạn kể cả bạn nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Ví dụ:

  • Các thông tiên dưới dạng văn bản, audio hoặc video đều được dịch sẵn trên trang thông tin dưới ngôn ngữ của bạn
  • Cung cấp người phiên dịch và dịch vụ dịch thuật miễn phí
  • Bạn có thể gọi đến dịch vụ điện thoại đa ngôn ngữ để nói chuyện với một người dưới ngôn ngữ của bạn về các dịch vụ

Để biết them thông tin chi tiết về các dịch vụ, xin vùi long vào đây:
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/support-for-new-arrivals-to-australia

support_service1

Úc có hệ thống bảo vệ người tiêu dùng rất tốt để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, bao gồm cả du học sinh. Luật tiêu dùng Úc bao gồm luật quốc gia đảm bảo quyền lợi của người mua hang hóa và dịch vụ.

Điều tra những khiếu nại về các vấn đề du học sinh gặp phải với các cơ sở giáo dục và đào tạo tư nhân ở Úc. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, độc lập và công bằng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ trên trang web: www.oso.gov.au

Dịch vụ này được sang lập bởi chính phủ Úc nhằm hỗ trở học sinh nếu trường học của bạn không cũng cấp đầy đủ khóa học của bạn. Dịch vụ TPS cũng giúp bạn nếu bạn rút khỏi hoặc chưa bắt đầu khóa học của mình đủ điều kiện để được hoàn trả học phí.  

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại các trường là một phần tất yêu của hệ thống giáo dục Úc. Các trường học cung cấp các dịch vụ chuyên môn để giúp du học sinh thích nghi với môi trường sống ở Úc và giúp học đạt được mục tiêu của mình. Các dịch vụ học sinh bao gồm: Ngôn ngữ và hỗ trợ học tập, cố vấn du học sinh, các chương trình giới thiệu

Úc có một số hiệp hội sinh viên đại diện và hỗ trợ sinh viên đến từ các trường Úc. Các hiệp hội quốc gia gồm:

Hội Đồng Sinh Viên Quốc Tế Úc (Council of International Students Australia – CISA)  

  • Cơ quan đại diện sinh viên cho du học sinh đang theo học đại học, cao đẳng, cao đẳng tư nhân, ELICOS và chương trình chuyển tiếp.

Liên Đoàn Sinh Viên Quốc Tế Úc (Australian Federation of International Students – AFIS ) 

  • Hỗ trợ du học sinh trong việc tối đa hóa phạm vi và tiềm năng kinh nghiệm sống và học tập tại Úc.

Úc có luật bảo vệ cá nhân khỏi sự kì thị, phân biệt đối xử trong nhiều lĩnh vực đời sống bảo gồm cả giáo dục. Một người khuyết tất cũng có những quyền lợi học không khác gì với những học sinh khác. Điều này có nghĩa là các trường học không được: Từ chối nhập học, đòi hỏi học sinh thêm điều kiện (vd: yều cầu học phí cáo), từ chối hoặc hạn chế học sinh khuyết tật (vd: không cho đi tham quan, dung phòng học,..)

Trong khi nhiều tổ chức có các cơ sở chăm sóc trẻ em với đội ngũ nhân viên được đào tạo, thì cũng có một số các trung tâm cơ sở tư nhân và không vì lợi nhuận ở Úc. Chính phủ Úc cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp gia đình với tiền chi phí chăm sóc trẻ em. Các e du học sinh nào mà nhận được sự hỗ trợ tài chính trực tiếp từ chính phủ, thông qua học bổng, có thể có đủ điều kiện để nhận được quyền lợi chăm sóc trẻ em.

Những dịch vụ hỗ trợ khác mà bạn nên biết khi học tập tại Úc bao gồm:

  • Trường hợp khẩn cấp – 000
  • Công an địa phương – vào trang web này để tìm thông tin liên hệ