Công việc

Việc làm

Úc là một đất nước tuyệt vời để sinh sống và làm việc, cung cấp lối sống và nhiều cơ hội việc làm. Để được đi làm tại Úc, bạn phải có một thị thực hợp lý với quyền lợi làm việc của mình. Nếu bạn sống ở nước ngoài và muốn qua Úc để sinh sống và làm việc, đầu tiên hãy vào tìm hiểu các thị thực tại trang web của Bộ Di Trú hoặc liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có các kỹ năng nghề nghiệp mà Úc cần, qua SkillSelect bạn có thể được mời đăng kí dạng định cư theo tay nghề bởi Chính phủ Úc, các tiểu bang hoặc một công ty nào đó.

SKILLSELECT

SkillSelect là một dịch vụ trực tuyến nhằm giúp Úc quản lý chương trình nhập cư chuyên môn tay nghề cao, đảm bảo chương trình được dựa trên nhu cầu kinh tế của Úc. Dịch vụ này hỗ trợ chính phủ trong việc quản lý những người có thể đăng kí định cư theo tay nghề, khi nào họ được đăng kí và bao nhiêu.

SkillSelect đồng thời cũng giúp giải quyết tình trạng thiếu kĩ năng trong một số khu vực vùng sâu vùng xa. Trước khi đăng kí, SkillSelect sẽ cho phép người định cư quyết định là có muốn đi làm và sinh sống ở những khu vực vùng sâu vùng xa hay không.

skill_select_australia-concentrate

Chính quyền và nghĩa vụ

Một tập sách thông tin đã được xuất bản bởi Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới nhằm hỗ trợ người lao động từ nước ngoài biết đến những quyền lợi và giảm tỷ lệ tai nạn. Cuốn sách thông tin với tiêu đề “Quyền lợi và nghĩa vụ của bạn – xuất nhập cảnh cho người lao động” bao gồm sự bảo vệ và quyền lời đi làm, lựa cọn thị thực, nghĩa vụ lao động và sử dụng đại diên di trú cho người lao động nước ngoài. Đồng thời, cuốn sách cũng bao gồm các thông tin liên lạc với Unions Australia, Fair Work Australia, Đại lý Văn phòng Di trú (MARA) và các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch.

Bạn có thể vào đây để tham khảo thêm:
https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-and-guides/fact-sheets/rights-and-obligations/visa-holders-and-migrant-workers-workplace-rights-and-entitlements