Dịch vụ di trú đã đăng kí

Nhân viên

Nhân viên Melbourne

staff_photo

Các nhân viên của chúng tôi đều có kinh nghiệm và đủ trình độ chuyên môn trong ngành, nên sẽ giúp và tư vấn bạn với những lời khuyên tốt nhất về những vấn đề thủ tục di trú tại Úc:

  • Professional Registered Migration Agents – MARN 1383279 & 1575702
  • Thành viên của Migration Institute of Australia – MIA 6408
  • Bằng cấp tư vấn PIER – QEAC J291
  • Justice of the Peace ở NSW – 206737