Giáo dục đào tạo nghề

Giáo dục nghề nghiệp là chương trình học đào tạo những ai muốn làm việc sau này trong một thương mại cụ thể. Tên thường gọi là Giáo dục và đào tạo nghề (VET) và Hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng (CTE). Chương trình giáo dục này bao gồm một số lượng lớn các ngành nghề và ngành công nghiệp lớn như thương mại, công việc văn phòng, buôn bán, nhà hàng khách sạn và công nghệ. Các trình độ chuyên môn bao gồm từ chứng chỉ 1 tới 4, bằng cao đẳng và cao đẳng nâng cao.

Hệ thống học nghề của Úc bao gồm cả học nghề truyền thống trong các ngành nghề truyền thống và “thực tập” ở nhiều ngành nghề dịch vụ khác. Cả hai bên đều kí một hợp đồng hợp pháp giữa người chủ và học viên và sẽ cung cấp chương trình đào tạo nghề kiêm nơi làm việc cho học sinh. Thời gian học nghề thường kéo dài 3 – 4 năm, thực tập thì chỉ kéo dài 1 – 2 năm.

Ở Úc, hệ thống giáo dục và đào tạo nghề chủ yếu là sau trung học, tuy nhiên, một số trường học cao hơn cũng cung cấp các chương trình học nghề và thực tập cho sinh viên tại trường trong những năm lớp 10, 11 và 12.

Những lợi ích khi học VET (không bị giới hạn):
  • Có kinh nghiệm thực tế từ công việc làm thực tập
  • Hiểu và quen được môi trường làm việc hoạt động như thế nào
  • Phát triển kĩ năng làm việc
  • Phát triển và nâng cao kĩ năng giao tiếp
  • Cho phép học sinh khám phá con đường sự nghiệp của mình mà họ muốn theo đuổi