Đại Học và Cao Học

Hệ thống giáo dục Đại Học của Úc bao gồm các trường độc lập, công lập và tư nhân. Có khoảng 38 trường đại học công lập và tầm 3 trường đại học tư nhân ở Úc. Khoảng 7 trên 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới là từ Úc.

Bảng xếp hạng các trường Đại Học

Dựa theo Australian Education Network, dưới đây là 20 trường đại học hàng đầu Úc năm 2015 – 2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy vào: http://www.australianuniversities.com.au/rankings/

Thứ hạng ở Úc Trường Đại Học Thứ hạng trên thế giới
1 University of Melbourne 42
2 Unversity of Sydney 45
3= Australian National University 19
3= University of Queensland 46
4 University of New South Wales 46
5 Monash University 67
6 University of Western Australia 98
7 University of Adelaide 113
8 Macquarie University 229
9 University of Wollonggong 243
10 Southern Cross University
11 University of Tasmania 379
12 Queensland University of Technology 263
13= University of Technology Sydney 218
13= University of Newcastle 256
14 University of South Australia 288
15 Swinburne University of Technology 501+
16= Griffith University 329
16= RMIT University 273
17 Deakin University 324
18 James Cook University 387
19 Western Sydney University 651+
20 La Trobe University

394

Để biết thêm thông tin chi tiết về trường đại học bạn muốn đăng kí, xin hãy vào: http://www.myuniversity.gov.au/

Các Bằng Cấp Đại Học

Các Bằng Cấp Chính:

Associate Degree – Bằng Cử Nhân Đại Cương (2 năm)

Bachelor Degree – Bằng Cử Nhân (3 – 4 năm)

Bachelor Honours Degree – Bằng Cử Nhân Danh Dự (1 năm)

Graduate Certificate – Chứng Chỉ Sau Đại Học (6 - 12 tháng)

Graduate Diploma – Văn Bằng Sau Đại Học (1 - 2 năm)

Master – Bằng Thạc Sĩ (1 - 2 năm)

PhD – Bằng Tiến Sĩ (3 - 4 năm)