Chương trình dự bị chuyển tiếp

Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu đầu vào cho ngành học mà bạn mong muốn ở Úc, thì có rất nhiều con đường khác để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể bao gồm việc học ở một trường trung học Úc, học tại một trường tiếng Anh hoặc học một khoá giáo dục đào tạo nghề.

Cách khác là bạn có thể học chương trình dự bị chuyển tiếp – một năm học chuẩn bị cho khoá học đại học. Chương trình này sẽ giúp bạn có những kĩ năng và kiến thức cần thiết khi nhập vào khoá đại học cử nhân(Bachelor Degree).

Chương trình học dành cho ai?

Cho những ai muốn quay lại học, ai không có bằng cấp, hoặc học sinh không thạo tiếng Anh. Chương trình dự bị chuyển tiếp cung cấp du học sinh cơ hội học một năm dự bị trước khi vào đại học để chuẩn bị cho bước chuyến tiếp lên đại học.

Chương trình học sẽ như thế nào?

Tương đương với lớp 12 ở Úc. Chương trình được dạy bằng tiếng Anh, nhưng bao gồm giảng dạy và hỗ trợ tiếng Anh kĩ càng hơn nếu cần. Học sinh có quyền chọn các chương trình khoá học khác nhau để đáp ứng yêu cầu cần thiết của trường đại học mình muốn vào.

Chương trình học sẽ có lợi ích ra sao?

Giúp học sinh tự tin hơn và sáng tạo hơn, đồng thời cũng trang bị và giúp học sinh khám phá, mở rộng và thể hiện bản thân, cũng như đạt được những mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp và xã hội. Học sinh sẽ có cơ hội hiểu biết thêm về thế giới, có những mối quan hệ tốt với bè bạn và đã được thành tích tốt. Học sinh có thể chuyển tiếp lên Đại học ngay lập tức nếu kết quả học đủ tốt.