Tiết kiệm tiền myki với thẻ iUSEpass

Education, Tips

Tiết kiệm tiền myki với thẻ iUSEpass

iUSE-Pass_Page-image_2017 (1)

Có thể bạn chưa biết nhưng nếu bạn là du học sinh đang học full-time thì sẽ có thể đăng kí mua thẻ iUSEpass để tiết kiệm tiền đi lại đó

Với thẻ iUSEpass, bạn có thể tiết kiệm 50% tiền phí của thẻ myki năm thông thường để sử dụng trên tất cả các phương tiện giao thông trong khu vực mà bạn đang học. Đó là khoảng $799.50 mỗi năm cho Zone 1/2!

Để đủ điều kiện , bạn phải học full-time một trong những khóa học:

 • Diploma
 • Advanced Diploma
 • Associate Degree
 • Bachelor Degree

và tại một trong những trường học sau:

 • Australian Catholic University
 • Box Hill Institute
 • Chisholm Institute
 • Danford College
 • Deakin University
 • Education Access Australia
 • Holmesglen Institute
 • Job Training Institute
 • Kaplan Business School
 • La Trobe University
 • Melbourne City Institute of Education
 • Melbourne University
 • Monash University
 • Photography Studies College
 • RMIT University
 • SAE Creative Media Institute
 • South Pacific Institute
 • Swinburne University
 • Universal Institute of Technology
 • University of Divinity
 • Victoria University

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy vào ptv.vic.gov.au/iuse

 

Nguồn tin: Study Melbourne & PTV

04 Apr0 Comments
No Comments

Post A Comment
[bws_google_captcha]